Ανακαίνιση του χώρου μας

Σε ανακαινισμένο χώρο λειτουργεί το 2017 το εστιατόριο μας. Οι αλλαγές που κάναμε κρίθηκαν απαραίτητες για τη λειτουργικότητα του χώρου μας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Κάποιες βέβαια έγιναν απλά για να μας φτιάξουν περισσότερο τη διάθεση.